Hỏi đáp giải pháp mã vạch

Viết bởi: admin Chuyên mục: Hỏi đáp Tạo ngày: 2015-09-25 Lượt xem: 1242 Bình luận: 0

Đây là mục giúp cho khách hàng có thể hỏi đáp những điều mà mình thắc mắc về sản phẩm, như cách sử dụng sản phẩm, hoặc cách đổi tra hay bảo hành như thế nào

Đây là mục giúp cho khách hàng có thể hỏi đáp những điều mà mình thắc mắc về sản phẩm, như cách sử dụng sản phẩm, hoặc cách đổi tra hay bảo hành như thế nào

Bình luận

Mã bảo mật